กยศ.

ประกาศเรื่องการบันทึกค่าเล่าเรียน ลงในระบบ e-Studentloan และการนัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

  กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดค่าเล่าเรียน ตามประเภทการกู้ของตนเอง ประเภท ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ ประเภท ผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM11 ==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ  

ปริญญาตรี ปัจจุบัน

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมอบทุนส่วนลด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future) รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา           -  นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบงานวัดผล (Retired) สมัครเรียนและรายงานตัว รับทุนการศึกษา 50% ของยอดค้างชำระ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562...

ปริญญาโท ใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน...

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา          -  รับทุนส่วนลด 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด          -  รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่...