ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

ประกาศ เรื่อง นัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ 
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา 
สามารถดูช่วงเวลาประเภทการกู้ของตนเองได้จากไฟล์แนบนะคะ

pic002