ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการขอกู้ในเทอม 2/2559

 

ประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ กยศ. และ กรอ. ประจำเทอม 2/2559
นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรคิว หรือยังไม่มาส่งเอกสารการขอกู้ ให้นักศึกษารีบดำเนินการตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการกู้ทันที ทางฝ่ายทุนฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากประกาศตามหลายรอบแล้วค่ะ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 นั้น ไม่มีการประกาศทำเอกสารรอบ 2 ค่ะ ใครรอส่ง รอประกาศรอบ 2 ไม่มีนะจ๊ะ
จะจัดทำเอกสารและส่งเอกสารเพียงรอบเดียวนะคะ เพื่อที่เงินนักศึกษาจะได้เข้าพร้อมกันรอบเดียวจ้า…