ประชาสัมพันธ์ จำนวนค่าเล่าเรียน เทอม 3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้ง กยศ.เเละ กรอ.

loan3-59-1

loan3-59

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนค่าเล่าเรียน

ประเภทผู้กู้ กยศ.
1.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM01)
-คณะบริหารธุรกิจ  -คณะนิติศาสตร์ -คณะรัฐศาสตร์  -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  -วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
2.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM02) 

3.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ (LGM03)  
4.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ทำในระบบ e-Studentloan ครังเเรก (LGM10) 

—————————————————————–
ประเภทผู้กู้ กรอ.
1.นักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM11)  
2.นักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายใหม่ (LGM12)และนักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM13)