ประชาสัมพันธ์ การนัดเซ็นเเบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เทอม 3/2559 ทุกประเภทการกู้ ทั้งรอบที่1 เเละรอบตกค้าง

2-3-59