ประกาศเรื่อง การสมัครขอรับทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

nop001

nop002