ประกาศเรื่องการบันทึกค่าเล่าเรียน ลงในระบบ e-Studentloan และการนัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดค่าเล่าเรียน
ตามประเภทการกู้ของตนเอง
ประเภท ผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01
==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ
ประเภท ผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM11
==>> คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ