ข่าวดี…สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทั้งทุกประเภทการกู้

ข่าวดี…สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทั้งทุกประเภทการกู้
(LGM01,LGM02,LGM03,LGM10)!!!
ให้นศ.เข้าในระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
!! ตั้งแต่วันที่ 6-10 ม.ค.2559 !!
รายชื่อนักศึกษาและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามไฟล์แนบด้านล่างนะคะ
หมายเหตุ: กรุณาทำตามระบบที่แจ้งด้วยนะคะ หากยังไม่ดำเนินการกรอกค่าเทอม ตามวันเวลาที่แจ้งจะไม่มีการโทรตาม จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทันทีคะ
นศ.คนใดกรอกเสร็จแล้วให้รอประกาศอีกครั้ง เพื่อมาลงชื่อในแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียนคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก…ฝ่ายทุนการศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร.074-200367 www.hu.ac.th/loan
รายชื่อ และกรอบวงเงิน lgm01-2-58 : lgm02-2-58 : lgm03-2-58 : lgm10-2-58