ข่าวดี !…สำหรับการชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.กรอ.)

ข่าวดี !…สำหรับการชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.กรอ.)

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม มาแล้วจร้า…
ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ. ปกติเราจะต้องไปติดต่อชำระเงินคืนที่ ธนาคารกรุงไทย “ในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกๆปี”(คิวยาวมาก!!)แต่ตอนนี้ได้มีช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนกู้ยืมเพิ่มขี้น
โดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วจร้า
ด้วยความปรารถนาดีจาก ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นะจร้า