ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศถึงผู้กู้ กยส.รายใหม่ LFGM03 ทุกคนที่ได้ทำสัญญาในระบบ e-studentloan และนำสัญญามาส่งที่ห้องฝ่ายทุนฯแล้ว

ให้นักศึกษพาผู้ค้ำ(ผู้ปกครอง) มาลงชื่อในสัญญาการกู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

*ผู้ค้ำคือ คนคนเดียวกันกับในสัญญา ที่นักศึกษาเข้าไปทำในระบบ และนำมาส่งนะคะเช่น หากนักศึกษาใส่ชื่อพ่อเป็นผู้ค้ำ ก็ให้พาพ่อมาค่ะ

(เปลี่ยนคนค้ำไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดแล้ว ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้)

ให้นักศึกษามาพร้อมกับผู้ค้ำ ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ (ตึก10)สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่มีนัดประชุมผู้ปกครองในวันเวลาเดียวกัน ให้นศ.มาพบที่ห้องฝ่ายทุนฯก่องล่วงหน้าวันทำสัญญานะค่ะ

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระบเบียบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และนำปากกาพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษามาด้วย กรณีนักศึกษาหรือผู้ค้ำมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือบัตรหมดอายุ ให้นำหลักฐานมาใหม่ด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก…

ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา โทร.074200367

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ LGM03 ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ที่ผ่านการทำสัญญาในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว