มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี มอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ตลอด 1 ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี

loan-20-page-001

Download ใบสมัครขอรับทุน


รายละเอียดทุนแต่ละประเภทที่รับสมัครในปีการศึกษา 2559


aiad003