ประกาศ…ถึง นศ.ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ (LGM12) และ นศ.ผู้กู้ กรอ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM13)

ประกาศ…ถึง นศ.ผู้กู้ กรอ.รายใหม่ (LGM12) และ นศ.ผู้กู้.กรอ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM13)
เรื่อง…นัดลงชื่อในสัญญาการกู้และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ให้นักศึกษามาพร้อมผู้ค้ำประกัน(พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง ตามที่นักศึกษาระบุไว้ในสัญญา)
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมะหาด (U-301) อาคาร U-plaza ชั้น 3

หมายเหตุ นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพเรียบร้อยและกรุณานำปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินธรรมดามาด้วยนะค่ะ (ไม่เอาหมึกซึม)

ด้วยความปรารถนาดีจาก…ฝ่ายทุนการศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร.074-200367 www.hu.ac.th