ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ทุกประเภทการกู้

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนเงินนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา
(LGM01)แบ่งตามคณะด้านล่างค่ะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะนานาชาติดิษยะศริน
คณะนิเทศศาสตร์

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนเงินนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา  (LGM02) 

คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนเงินนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายใหม่ (LGM03) 

คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนเงินนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา ทำในระบบ e-Studentloan ครั้งเเรก  (LGM10)