LATEST ARTICLES

ขยายเวลาการมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

  # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน...

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม...

ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นกู้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ได้ค่ะ http://loan.hu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/formloan.pdf  

ประกาศฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง แนวการปฏิบัติในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา และการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ขั้นตอนการทำกิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกประเภทการกู้ ที่ดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ →  ผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ทุกประเภทการกู้ (สำหรับผู้ที่ดำเนินการล่าช้า)