ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นกู้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ได้ค่ะ http://loan.hu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/formloan.pdf  

ประกาศฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง แนวการปฏิบัติในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา และการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ขั้นตอนการทำกิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกประเภทการกู้ ที่ดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ →  ผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ทุกประเภทการกู้ (สำหรับผู้ที่ดำเนินการล่าช้า)

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กรอ. ทุกประเภทการกู้ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ → ผู้กู้ยืม กรอ.ทุกประเภทการกู้ 

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. ทุกประเภทการกู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

  กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินตามประเภทการกู้  ประเภทรายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ประเภทรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา LGM02 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ประเภทรายใหม่ LGM03 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ