ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ (LGM03) ประจำปีการศึกษา 2560

  สัมภาษณ์รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ1      คณะบริหารธุรกิจ2      คณะรัฐศาสตร์                   คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะนิติศาสตร์  สัมภาษณ์รอบบ่าย คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 1   คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

ประชาสัมพันธ์ บันทึกค่าเล่าเรียนเทอม 3/2559 #รอบตกค้างนะคะ

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนเงินค่าเล่าเรียน เทอม3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้งกยศ.และกรอ.

ประชาสัมพันธ์ จำนวนค่าเล่าเรียน เทอม 3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้ง กยศ.เเละ กรอ.

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนค่าเล่าเรียน ประเภทผู้กู้ กยศ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM01) -คณะบริหารธุรกิจ  -คณะนิติศาสตร์ -คณะรัฐศาสตร์  -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  -วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 2.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM02)  3.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ (LGM03)   4.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ทำในระบบ e-Studentloan ครังเเรก (LGM10)  ----------------------------------------------------------------- ประเภทผู้กู้ กรอ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM11)   2.นักศึกษาผู้กู้...