ประชาสัมพันธ์ จำนวนค่าเล่าเรียน เทอม 3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้ง กยศ.เเละ กรอ.

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนค่าเล่าเรียน ประเภทผู้กู้ กยศ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM01) -คณะบริหารธุรกิจ  -คณะนิติศาสตร์ -คณะรัฐศาสตร์  -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  -วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 2.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM02)  3.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ (LGM03)   4.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ทำในระบบ e-Studentloan ครังเเรก (LGM10)  ----------------------------------------------------------------- ประเภทผู้กู้ กรอ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM11)   2.นักศึกษาผู้กู้...

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เทอม 2/2559 กรณีนักศึกษาที่ไม่มาตามวัน เวลา ที่ทางฝ่ายทุนฯ นัด ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น (ที่มีรายชื่อตามประกาศนะคะ)  กรุณา  มาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เทอม 2/2559   ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการขอกู้ในเทอม 2/2559

  ประชาสัมพันธ์ถึง นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ กยศ. และ กรอ. ประจำเทอม 2/2559 นักศึกษาที่ยังไม่ได้มารับบัตรคิว หรือยังไม่มาส่งเอกสารการขอกู้ ให้นักศึกษารีบดำเนินการตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการกู้ทันที ทางฝ่ายทุนฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากประกาศตามหลายรอบแล้วค่ะ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 นั้น ไม่มีการประกาศทำเอกสารรอบ 2 ค่ะ...

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา ผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

ประกาศ เรื่อง นัดลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา  สามารถดูช่วงเวลาประเภทการกู้ของตนเองได้จากไฟล์แนบนะคะ