ประกาศ…นัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ...นัดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มาแล้วจร้า ให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ที่ได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว และมีรายชื่อแนบตามประกาศด้านล่างมาสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 31 ส.ค.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต (อาคาร 8) (กรุณามาให้ตรงต่อเวลานะค่ะ มฉะนั้นอาจจะเสียสิทธิ์ในการกู้นะค่ะ) แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยที่ถูกต้องตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปล.นักศึกษาผุ้กู้ยืม กรอ.รายใหม่ รอประกาสนะค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก...ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.074-200-367 www.hu.ac.th/loan คลิกดูรายชื่อเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์...

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้มาติดต่อที่ห้องฝ่ายทุนฯด่วน!!! ภายในวันนี้ ที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 13.30 น. เท่านั้นเพื่อดำเนินการทำสัญญาการกู้ในระบบ E-STUDENTLOAN มิฉะนั้น จะหมดสิทธิ์กู้ ประจำปีการศึกษา 2559 (เนื่องจากระบบปิดค่ะ) ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทร.074-200-367 www.hu.ac.th/loan คลิกดูรายชื่อและติดต่อ ฝ่ายทุนฯด่วน ภายในวันที่ 30 ก.ย....

ประกาศถึงนักศึกษาผู้กุ้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ย้ายสถานศึกษา LGM02 ที่ส่งเอกสารการขอกู้

ประกาศถึงนักศึกษาผู้กุ้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ย้ายสถานศึกษา LGM02 ที่ส่งเอกสารการขอกู้เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามารับบัตรคิว เพื่อทำสัญญาในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 7-8 กันยายน 2559 (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) รับบัตรคิวได้ที่ห้องฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ในวันรับบัตรคิว หากนศ.คนใดไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง สามารถฝากเพื่อนมารับบัตรคิวแทนได้โดยฝากรหัสนักศึกษา/ชื่อ-สกุล/เบอร์โทรศัพท์/พร้อมรอบคิวที่จะมาทำสัญญา โดยมีวันเวลาให้นักศึกษาเลือกรับบัตรคิวเพื่อทำสัญญา 3 รอบ ดังต่อไปนี้ รอบที่...

นักศึกษาผู้กุ้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ย้ายสถานศึกษา LGM02 ที่ได้รับบัตรคิวการทำสัญญา

นักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง ย้ายสถานศึกษา LGM02 ที่ได้รับบัตรคิวการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ฟังทางนี้จร้า!!! ให้นักศึกษามาพร้อมกันตามวันเวลาที่ได้ทำการจองไว้ ขอให้ตรงต่อเวลานะค่ะ ที่ห้อง 10-301 ตึก 10 อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 3 เวลาตามรอบบัตรคิวที่ได้รับเลยค่ะ รอบที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559   เวลา 10.00 น. รอบที่ 2...