ประกาศ…สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง นัดทำสัญญาแบบคำขอกู้และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ

ประกาศ...สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา(LGM02) เรื่อง..นัดทำสัญญาแบบคำขอกู้และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารบริหารธุรกิจ ให้นักศึกษามาพร้อมกับผู้ค้ำประกันที่แจ้งและกรอกข้อมูลไว้ในสัญญา หากพาผู้ค้ำประกันท่านอื่นมา นักศึกษาจะไม่สามารถทำสัญญาใดๆได้เลยค่ะ หมายเหตุ:นักศึกษากรุณาตรวจสอบเอกสารของตัวเองและผู้ค้ำประกันด้วยนะค่ะ 1.กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ 2.กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ***เอกสารทุกอย่าง จะต้องเป็นปัจจุบัน*** ด้วยความปรารถนาดีจาก...ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.074-200-367 www.hu.ac.th/loan

วิธีการเข้าไปกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา

วิธีการเข้าไปกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน สำหรับผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา(LGM02)ค่ะ  เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่ใบแจ้งหนี้/เลขที่ใบลงทะเบียน*ให้ใส่รหัสนักศึกษานะค่ะ* วันที่เอกสาร*ให้ใส่วันที่ ที่นักศึกษาเข้าไปกรอกค่าเล่าเรียนค่ะ* ค่าเล่าเรียน*ให้นักศึกษาแต่ละคนดูกรอบวงเงินของตัวเองตามไฟล์แนบค่ะ* จากนั้นให้กดปุ่ม**ยืนยันข้อมูล** เป็นอันเสร็จกระบวนการในการเข้าไปกรอกค่าเทอมของเทอม 1/59 หลักจากนี้ให้นักศึกษามาลงชื่อในสัญญาการกู้ และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุนฯ ในวันพุธ ที่ 21 ก.ย.2559 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารบริหารธุรกิจ ตามประกาศฯ

ข่าวดี..สำหรับนักศึกษา(กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง)

ข่าวดี..สำหรับนักศึกษา(กยศ.รายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา LGM02)!!! ให้นักศึกษาเข้าในระบบของกยศ.e-studentloanเพื่อกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภายในวันนี้ที่ 16 ก.ย. 2559 เฉพาะนักศึกษาที่กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา(LGM02)ที่ส่งเอกสารสัญญาการกู้เรียบร้อยแล้วนะค่ะ **รายชื่อนักศึกษาและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามไฟล์แนบด้านล่างนะค่ะ** หมายเหตุ:กรุณาทำตามระบบที่แจ้งด้วยนะค่ะ หากยังไม่ดำเนินการกรอกค่าเทอม ตามวันเวลาที่แจ้งจะไม่มีการโทรตาม จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทันทีค่ะ   สำหรับนศ.คนใดที่ัยงไม่ทำสัญญาและนำมาส่งที่ห้องฝ่ายทุนฯ นศ.จะเข้าไปกรอกค่าเล่าเรียนไม่ได้นะค่ะ ดังนั้นรบกวนทำสัญญาและนำมาส่งด่วนเลยนะจ๊ะ มิฉะนั้นวันที่ปฐมนิเทศจะไม่มีเอกสารใดๆให้นักศึกษาและผู้ค้ำประกันเซ็นค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก..ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดมใหญ่ โทร.074-200-367 www.hu.ac.th/loan คลิกดูรายชื่อและจำนวนเงินค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา(LGM02)

ประกาศสำหรับผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา

ประกาศสำหรับผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 และ LGM11 ที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว (รองสอง) ให้นักศึกษามาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเทอม/ค่าครองชีพ ในพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่ห้องป่าตอง ชั้น 4 อาคารภูเก็ต (ตึก 8) (นศ.คนใดติดเรียนในวันดังกล่าวรบกวนโทรแจ้งที่ห้องฝ่ายทุนฯด้วยค่ะ) รบกวนนักศึกษาดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัดด้วยนะค่ะ เพื่อความสะดวกราดเร็วในการทำเอกสารส่งไปยังธนาคารให้เร็วที่สุดค่ะ 1.ให้รีบเข้าไปกรอกค่าเทอมในระบบยอดเงินให้ดูตามไฟล์แนบ...

ประกาศถึง…นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศถึง...นักศึกษาผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา2559 เรื่อง...ทางฝ่ายทุนฯขอนัดแจ้งขั้นตอนและวิธีการ บันทึกสัญญาการกู้ในระบบ E-STUDENTLOAN ให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ที่ได้ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วและมีรายชื่อแนบตามประกาศด้านล่างมา มาพร้อมกัน ในวันศุกร์ ที่ 23 ก.ย. 2559 เวลา14.00 น. ณ ห้องเรียน 10.301 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 10) (นศ.คนใดติดเรียน กรุณาแจ้งทางฝ่ายทุนฯด้วยนะค่ะ ปล.นักศึกษาผู้กู้ยืม กรอ.รายใหม่ รอประกาศนะค่ะ) ด้วยความปรารถนาดีจาก...ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.074-200-367...