Contact

Contact Details

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email: loan@hu.ac.th

About us

ฝ่ายทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2
โทร. 074-200-367

LATEST POSTS

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา          -  รับทุนส่วนลด 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด          -  รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่...