Contact

Contact Details

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email: loan@hu.ac.th

About us

ฝ่ายทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2
โทร. 074-200-367

LATEST POSTS

เงื่อนไขการมอบทุนส่วนลด Dek63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุน Dek63 #รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับทุนส่วนลด 9,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลา...