ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย

ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ให้นศ.ดำเนินการติดต่อ SOS ก่อนวันสอบ  **เพื่อขอรับใบเข้าห้องสอบ (ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายทุนการศึกษา)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี มอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ตลอด 1 ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบรอบ 20 ปี Download ใบสมัครขอรับทุน รายละเอียดทุนแต่ละประเภทที่รับสมัครในปีการศึกษา 2559

ติดตามข่ายสาร…ของฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่

ติดตามข่าวสาร...ของฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่ ตามช่องทางต่อไปนี้ได้เลยน่ะจ๊ะ 1.ติดตามข่าวหน้าแฟนเพจ Facebook:ฝ่ายทุนการศึกษา ม.หาดใหญ่ ปี 58 2.หน้าเว็บไซต์ฝ่ายทุนฯของ ม.หาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan 3.ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 074-200-367 หรือติดต่อห้องฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ม.หาดใหญ่ (ติดกับห้องฟิตเนส)