LATEST ARTICLES

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน...

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ปริญญาโท ปริญญาเอก

**ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 21,000 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร ***สิทธิพิเศษ สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคสมทบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับส่วนลดอัตราพิเศษ                             ภาคการศึกษาละ...

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนโรงเรียนทั่วประเทศ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นประจำคณะ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สกอ. เพื่อ ศอ.บต. ทุนพี่น้องศิษย์เก่า ทุนพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนพี่น้องบุคลากรในเครือฯ   # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2561 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม #...

ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย

ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ให้นศ.ดำเนินการติดต่อ SOS ก่อนวันสอบ  **เพื่อขอรับใบเข้าห้องสอบ (ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายทุนการศึกษา)