ใบสมัคร

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 
(กำลังเปิดรับสมัคร)

– ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564        ดาวน์โหลด

– ทุน HU FACULTY (ทุนประจำคณะ)  สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564   ดาวน์โหลด

– ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ประจำปีการศึกษา 2564         
ดาวน์โหลด

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
ทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2563 (หมดเขตรับสมัคร)
– ใบสมัครทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ดาวน์โหลด
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 
 (หมดเขตรับสมัคร)

– ใบสมัครทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดาวน์โหลด