ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ (LGM03) ประจำปีการศึกษา 2560

 

สัมภาษณ์รอบเช้า

คณะบริหารธุรกิจ1      คณะบริหารธุรกิจ2      คณะรัฐศาสตร์                   คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะนิติศาสตร์ 

สัมภาษณ์รอบบ่าย

คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 1   คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน