ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนโรงเรียนทั่วประเทศ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นประจำคณะ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สกอ. เพื่อ ศอ.บต. ทุนพี่น้องศิษย์เก่า ทุนพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนพี่น้องบุคลากรในเครือฯ

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านกำหนดการ 
# เอกสารประกอบการสมัคร   คลิ๊กเพื่อเปิดดูเอกสารที่ต้องเตรียม   

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านกำหนดการ
# เอกสารประกอบการสมัคร   คลิ๊กเพื่อเปิดดูเอกสารที่ต้องเตรียม

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านกำหนดการ
# เอกสารประกอบการสมัคร   คลิ๊กเพื่อเปิดดูเอกสารที่ต้องเตรียม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านกำหนดการ
# เอกสารประกอบการสมัคร  คลิ๊กเพื่อเปิดดูเอกสารที่ต้องเตรียม  

 

# กำหนดการรับสมัคร  ให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ www.mua.go.th 
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ ให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ www.mua.go.th
# เอกสารประกอบการสมัครตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านกำหนดการ
# เอกสารประกอบการสมัคร  คลิ๊กเพื่อเปิดดูเอกสารที่ต้องเตรียม

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# ขั้นตอนการขอรับทุน  คลิ๊กอ่านขั้นตอน

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# ขั้นตอนการขอรับทุน  คลิ๊กอ่านขั้นตอน

 

# การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน  คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
# ขั้นตอนการขอรับทุน  คลิ๊กอ่านขั้นตอน

 

 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ