ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  กำหนดการรับสมัครให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ www.mua.go.th
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2562
# คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ