ประกาศกำหนดการกรอกค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการกรอกค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 มาแล้วจร้า !!!

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนฯ กยศ.กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ (LGM03)

ที่มีรายชื่อและยอกเงินตามไฟล์แนบ กรุณาเข้าระบบ e-studentloan เพื่อกรอกค่าเล่าเรียน ภายในวันนี้ 30 กันยายม 2559 ต้องกรอกให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น.

เนื่องจากระบบปิดค่ะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก…

ฝ่ายทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ประเภทผู้กู้ กยส.รายใหม่ (LGM03) ภายในวันที่ 30 ก.ย.2559 เวลา 16.30 น. เท่านั้น