การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการฉลอง    การก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้         ...

คู่มือการใช้งานระบบ e-Studentloan

           หนังสือ e-book เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้งานระบบ e-Studentloan ในการเข้าระบบเพื่อทำการยื่นกู้ในแบบคำขอกู้ การบันทึกแบบยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ไปจนถึงการดูยอดหนี้ทั้งหมดที่ได้ทำการกู้มาแล้วตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบัน รวมถึงการอธิบายคุณสมบัติผู้กู้ยืมและผู้รับรองรายได้ หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาการยื่นกู้ ตัวอย่างการเขียนแบบคำขอกู้ยืมเงินและหนังสือรับรองรายได้           สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ...

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน

ลักษณะของทุน           เป็นทุนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563 โดยมอบทุนช่วยเหลือ จำนวน 100 ทุน อัตราทุนละ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาละ...

ขยายเวลาการมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

  # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน...

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม...

ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นกู้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ได้ค่ะ http://loan.hu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/formloan.pdf