ประกาศฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง แนวการปฏิบัติในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา และการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ขั้นตอนการทำกิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกประเภทการกู้ ที่ดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ →  ผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ทุกประเภทการกู้ (สำหรับผู้ที่ดำเนินการล่าช้า)

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กรอ. ทุกประเภทการกู้ ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ → ผู้กู้ยืม กรอ.ทุกประเภทการกู้ 

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. ทุกประเภทการกู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560

  กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินตามประเภทการกู้  ประเภทรายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา LGM01 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ประเภทรายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา LGM02 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ ประเภทรายใหม่ LGM03 คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ (LGM03) ประจำปีการศึกษา 2560

  สัมภาษณ์รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ1      คณะบริหารธุรกิจ2      คณะรัฐศาสตร์                   คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะนิติศาสตร์  สัมภาษณ์รอบบ่าย คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 1   คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน