ประชาสัมพันธ์ บันทึกค่าเล่าเรียนเทอม 3/2559 #รอบตกค้างนะคะ

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนเงินค่าเล่าเรียน เทอม3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้งกยศ.และกรอ.

ประชาสัมพันธ์ จำนวนค่าเล่าเรียน เทอม 3/2559 ทุกประเภทการกู้ทั้ง กยศ.เเละ กรอ.

คลิกเพื่อดูรายชื่อเเละจำนวนค่าเล่าเรียน ประเภทผู้กู้ กยศ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM01) -คณะบริหารธุรกิจ  -คณะนิติศาสตร์ -คณะรัฐศาสตร์  -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  -วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 2.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา (LGM02)  3.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายใหม่ (LGM03)   4.นักศึกษาผู้กู้ กยศ. รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ทำในระบบ e-Studentloan ครังเเรก (LGM10)  ----------------------------------------------------------------- ประเภทผู้กู้ กรอ. 1.นักศึกษาผู้กู้ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องไม่ย้ายสถานศึกษา (LGM11)   2.นักศึกษาผู้กู้...

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เทอม 2/2559 กรณีนักศึกษาที่ไม่มาตามวัน เวลา ที่ทางฝ่ายทุนฯ นัด ไม่ว่าเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น (ที่มีรายชื่อตามประกาศนะคะ)  กรุณา  มาเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เทอม 2/2559   ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น