ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศถึงผู้กู้ กยส.รายใหม่ LFGM03 ทุกคนที่ได้ทำสัญญาในระบบ e-studentloan และนำสัญญามาส่งที่ห้องฝ่ายทุนฯแล้ว ให้นักศึกษพาผู้ค้ำ(ผู้ปกครอง) มาลงชื่อในสัญญาการกู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 *ผู้ค้ำคือ คนคนเดียวกันกับในสัญญา ที่นักศึกษาเข้าไปทำในระบบ และนำมาส่งนะคะเช่น หากนักศึกษาใส่ชื่อพ่อเป็นผู้ค้ำ ก็ให้พาพ่อมาค่ะ (เปลี่ยนคนค้ำไม่ได้ เนื่องจากระบบปิดแล้ว ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้) ให้นักศึกษามาพร้อมกับผู้ค้ำ ในวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ...

ข่าวดี !…สำหรับการชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.กรอ.)

ข่าวดี !...สำหรับการชำระหนี้คืนกองทุน (กยศ.กรอ.) ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม มาแล้วจร้า... ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ. ปกติเราจะต้องไปติดต่อชำระเงินคืนที่ ธนาคารกรุงไทย "ในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกๆปี"(คิวยาวมาก!!)แต่ตอนนี้ได้มีช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนกู้ยืมเพิ่มขี้น โดยผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส แล้วจร้า ด้วยความปรารถนาดีจาก ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นะจร้า

ข่าวดี…สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทุกประเภทกู้ ขั้นตอนการคีย์ค่าเทอมใน e-Studentloan

ขั้นตอนการคีย์ค่าเทอมใน e-Studentloan เข้าระบบและทำไปตามขั้นตอน เรื่อยๆ (ต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนทำ)

ข่าวดี…สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทั้งทุกประเภทการกู้

ข่าวดี...สำหรับนักศึกษากู้ กรอ.ทั้งทุกประเภทการกู้ (LGM11,LGM12,LGM13)!!! ให้นศ.เข้าในระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 !! ตั้งแต่วันที่ 6-10 ม.ค.2559 !! รายชื่อนักศึกษาและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามไฟล์แนบด้านล่างนะคะ หมายเหตุ: กรุณาทำตามระบบที่แจ้งด้วยนะคะ หากยังไม่ดำเนินการกรอกค่าเทอม ตามวันเวลาที่แจ้งจะไม่มีการโทรตาม จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทันทีคะ นศ.คนใดกรอกเสร็จแล้วให้รอประกาศอีกครั้ง เพื่อมาลงชื่อในแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียนค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก...ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.074-200367 www.hu.ac.th/loan รายชื่อ และกรอบวงเงิน  lgm11-2-58 : lgm012-2-58 : lgm013-2-58

ข่าวดี…สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทั้งทุกประเภทการกู้

ข่าวดี...สำหรับนักศึกษากู้ กยศ.ทั้งทุกประเภทการกู้ (LGM01,LGM02,LGM03,LGM10)!!! ให้นศ.เข้าในระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 !! ตั้งแต่วันที่ 6-10 ม.ค.2559 !! รายชื่อนักศึกษาและจำนวนเงินค่าเล่าเรียนตามไฟล์แนบด้านล่างนะคะ หมายเหตุ: กรุณาทำตามระบบที่แจ้งด้วยนะคะ หากยังไม่ดำเนินการกรอกค่าเทอม ตามวันเวลาที่แจ้งจะไม่มีการโทรตาม จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ทันทีคะ นศ.คนใดกรอกเสร็จแล้วให้รอประกาศอีกครั้ง เพื่อมาลงชื่อในแบบคำยืนยันค่าเล่าเรียนคะ ด้วยความปรารถนาดีจาก...ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.074-200367 www.hu.ac.th/loan รายชื่อ และกรอบวงเงิน lgm01-2-58 : lgm02-2-58 : lgm03-2-58 : lgm10-2-58