Contact

Contact Details

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email: loan@hu.ac.th

About us

ฝ่ายทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1
โทร. 074-200382 และ 074-200300 ต่อ 213

LATEST POSTS

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

#การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 #คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา     **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**   #การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 #คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา     **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**   #การรับสมัคร  เป็นไปตามประกาศการรับสมัครของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม #คุณสมบัติ...