ขยายเวลาการมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

  # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน...

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมอบทุนส่วนลด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future) รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา           -  นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบงานวัดผล (Retired) สมัครเรียนและรายงานตัว รับทุนการศึกษา 50% ของยอดค้างชำระ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562...

ประกาศเรื่องกำหนดการยื่นกู้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ดาวน์โหลดจากลิงค์นี้ได้ค่ะ http://loan.hu.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/formloan.pdf  

ประกาศบันทึกค่าเล่าเรียนสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกประเภทการกู้ ที่ดำเนินการล่าช้า ประจำภาคการเรียนที่ 3/2560

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและยอดเงิน คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ →  ผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.ทุกประเภทการกู้ (สำหรับผู้ที่ดำเนินการล่าช้า)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนโรงเรียนทั่วประเทศ ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่นประจำคณะ ทุนความสามารถพิเศษ ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ สกอ. เพื่อ ศอ.บต. ทุนพี่น้องศิษย์เก่า ทุนพี่น้องบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุนพี่น้องบุคลากรในเครือฯ   # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2561 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม #...