ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ (LGM03) ประจำปีการศึกษา 2560

  สัมภาษณ์รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ1      คณะบริหารธุรกิจ2      คณะรัฐศาสตร์                   คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะนิติศาสตร์  สัมภาษณ์รอบบ่าย คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 1   คณะศึกษาศาสตร์เเละศิลปศาสตร์ 2  คณะนิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี