ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!

ประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้มาติดต่อที่ห้องฝ่ายทุนฯด่วน!!! ภายในวันนี้ ที่ 30 ก.ย. 2559 เวลา 13.30 น. เท่านั้นเพื่อดำเนินการทำสัญญาการกู้ในระบบ E-STUDENTLOAN มิฉะนั้น จะหมดสิทธิ์กู้ ประจำปีการศึกษา 2559 (เนื่องจากระบบปิดค่ะ) ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทร.074-200-367 www.hu.ac.th/loan คลิกดูรายชื่อและติดต่อ ฝ่ายทุนฯด่วน ภายในวันที่ 30 ก.ย....

ประกาศกำหนดการกรอกค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศกำหนดการกรอกค่าเทอม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 มาแล้วจร้า !!! นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนฯ กยศ.กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ (LGM03) ที่มีรายชื่อและยอกเงินตามไฟล์แนบ กรุณาเข้าระบบ e-studentloan เพื่อกรอกค่าเล่าเรียน ภายในวันนี้ 30 กันยายม 2559 ต้องกรอกให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 16.30 น. เนื่องจากระบบปิดค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก... ฝ่ายทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรายชื่อและจำนวนค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ประเภทผู้กู้ กยส.รายใหม่ (LGM03) ภายในวันที่ 30...

ทุนปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 เฉพาะค่าหน่วยกิต จำนวน 5 ทุน ดังนี้ ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน (ทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่) ทุนความสามารถพิเศษ ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จำนวน 5 ทุน ดังนี้ ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่...