ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ 2565

>>>สมัครทุนกรุณาคลิ๊ก<<<

หรือ Download ใบสมัคร  >>>คลิ๊ก<<<