ใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

1.ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์ ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 

>>>สมัครทุนกรุณาคลิ๊ก<<<

หรือ Download ใบสมัคร  >>>คลิ๊ก<<<

 


2.ทุน HU FACULTY (ทุนประจำคณะ)  สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564

>>>สมัครทุนกรุณาคลิ๊ก<<<

หรือสมัครผ่าน QR Code :

หรือ Downloadใบสมัคร  >>>ดาวน์โหลด<<<


3.โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  

>>>Download ใบสมัครทุนกรุณาคลิ๊ก<<<

หรือ Download ผ่าน QR Code :


4.ทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย 
ประจำปีการศึกษา 2563 
(หมดเขตรับสมัคร)

ใบสมัครทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ดาวน์โหลด