ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ
………………………………………..
> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุน School Partnership
…………………………………………

> ทุนความสามารถพิเศษ
…………………………………………

> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
…………………………………………

> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………

> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
……………………………………..
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
……………………………………..


เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยมีหนังสือรับรอง จากผู้บริหารของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
3. มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  บุตร ธิดา (บุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือ รับรองตามกฎหมาย)  สามี / ภรรยา ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือเป็นพี่น้อง บุตร ธิดา สามี / ภรรยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์  หรือโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

รายละเอียด

อัตราทุน 20% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน

ขั้นตอนการขอรับทุน 

  1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
  2. สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนรับทุนส่วนลด
  3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

สมัครได้ตามระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่

เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้นักศึกษา สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนรับทุนส่วนลด